VEP Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat 2016

297b873[1]

Pályázati lehetőség energetikai szakemberek számára az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázaton

Előzmények

A nemzetközi kutatások azt bizonyítják, hogy a vállalati energiahatékonyság javításának első lépése a tudatosság megteremtése; odafigyeléssel, az energiafogyasztás ésszerűsítésével, a fogyasztás mérésével és ellenőrzésével az energiafelhasználás mintegy 10%-kal csökkenthető. Az energiafelhasználás tudatosítása olcsó, beruházást alig igényel, elsősorban a szemlélet és a vállalati gyakorlat megváltoztatása szükséges hozzá. Ha a vállalat energiatudatossá vált, következő lépés az energiahatékony beruházások vizsgálata. Az általános gyakorlat azt mutatja, hogy további 10%-nyi energiamegtakarítás gyorsan megtérülő, támogatásokat nem igénylő beruházásokkal elérhető. Az ennél nagyobb mértékű energiamegtakarítást eredményező beruházások általában lassabban térülnek meg, de nemzetgazdasági szinten még mindig kedvezőbbek, mint az energiaszektor fejlesztése, ezért a Magyar Innováció és Hatékonyság Kft. – Virtuális Erőmű Programja szorgalmazza, hogy az állam ösztönzőkkel segítse az ilyen típusú beruházások megtérülését is.

Az energiahatékonyság javításának útját követve épül fel az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat.

A 2012. évi díjátadó ünnepségen bejelentésre került, hogy vállalatok és intézmények díjazása mellett az energiahatékonyság növelésében jelentős szerepet vállaló szakemberek is díjazva lesznek.

A pályázat célja, célcsoportja

A Pályázat célja az energiahatékonyság területén kiváló eredményeket elért szakemberek elismerése.

A Pályázat célcsoportja azon energiahatékonyság területén dolgozó szakemberek, akik kiemelkedő eredményeket értek el saját szakterületükön. A pályázók egyénileg nevezhetnek a Pályázati felhívás pontban részletezett kategóriákban.

Pályázati kategóriák

A pályázat négy kategóriákban kerül meghirdetése.

Az év energetikai tanácsadója (személy)

A díjat  azon személyek  kaphatják,  akik  műszaki,  menedzsment,  vagy egyéb tanácsadói tevékenységük során több, sikeres energiahatékonysági fejlesztést kezdeményeztek, segítettek, illetve zártak le ügyfeleiknél, és ezen projektek közül legalább hármat a fejlesztés leírásával és a referenciaszemélyek  megadásával  pályázatukban  elérhetővé  tesznek.  (Díjazott lehet a VEP által akkreditált valamely tanácsadó szervezet tagja is.).

Az év megújuló energetikai fejlesztője (személy)

A díjat azon személyek kaphatják, akik szakmai tevékenységük során megújuló energiaforrások alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési projektet, illetve intézkedéseket kezdeményeztek és sikeresen zártak le szervezetükön belül, vagy ügyfeleiknél, és ezt a fejlesztés leírásával és a referenciaszemélyek megadásával pályázatukban elérhetővé is tesznek.

Az év energetikusa/energiamenedzsere (személy)

A díjat azon személyek kaphatják, akik mind vállalatukon belül, mind az országos szakmai közéletben elismertségre, megbecsülésre tettek szert munkájuk eredményeként, amelynek bizonyítékául szakmai életútjuk leírását, és legalább három referencia személyt pályázatukban elérhetővé is tesznek. (A díjat attól függően nevezzük „Az év energetikusának?, vagy „Az év energiamenedzserének?, hogy a nyertes inkább a műszaki, energetikusi területen, vagy inkább a menedzseri, vezetői szerepkörben jeleskedett.)

Az év fiatal energetikai szakértője (személy)

A díjat azon fiatal – maximum 32 éves – személyek kaphatják, akik rövid szakmai pályájuk során már mind vállalatukon belül, mind az országos szakmai közéletben elismertségre, megbecsülésre tettek szert munkájuk eredményeként, amelynek bizonyítékául szakmai életútjuk leírását, és legalább három referencia személyt pályázatukban elérhetővé is tesznek.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beérkezési határideje: 2016.02.29.

A pályázatok benyújtásának módja és egyéb feltételek:

EKP_felhivas_2016

Kérjük, hogy a csatolt pályázati felhívást szakmai köreikben népszerűsítse.