Változások a MAPASZ életében

2015. 06.24-én a MAPASZ megtartotta rendkívüli közgyűlését, melyen több fontos kérdésben döntöttek a jelenlévők.  A jegyzőkönyv, hivatalos beadványok elkészültek, így már hivatalosabbá is tudjuk tenni az életünkben bekövetkezett változásokat, megosztva az elfogadott, egységes szerkezetű alapszabályt. Új elnevezésünket a törvényszéki bejegyzést követően tudjuk jogosan használni, de addig is az elfogadottak szellemében, kibővülve az innovatív megoldások képviseletével végezzük munkánkat.

Előzmények:

Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.tv. 12.§(1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Passzívház Szövetség Egyesületet 2007. augusztus 13-án. Az alapszabály módosítására 2008. szeptember 9-én, majd 2011. május 24-én került sor.  A 2015. június 24-i újabb módosítás és egységes szerkezetbe foglalás indoka, hogy a közgyűlés döntött a névváltozásról és ehhez kapcsolódóan az alapszabályt érintő további módosításokról is, ide értve az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) előírásainak való megfelelést is.

Az Egyesület  új neve: MAPASZ Innovatív Épületek Egyesület  

Rövidített neve: MAPASZ.

Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: MAPASZ Innovative Buildings Association.  

Az Egyesület célja 

Az Egyesület célja az innovatív (energiahatékony, környezetbarát és magas komfortfokozatot nyújtó) épületek létesítésének, üzemeltetésének és értékelésének ösztönzése és elterjesztése, mely többek között magába foglalja:

a) a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését, az azokra történő fokozatos átállás támogatását,

b) az erőforrások kímélését, azaz minimális energia- és anyagfolyamok biztosítását az

építés, az üzemeltetés és az épületek lebontása folyamán,

c) a meglévő épületállomány hatékony energetikai felújításának szakmai támogatását,

d) az információáramlást, a minőséget és a továbbképzést szolgáló hálózat létrehozását,

e) a nemzetközi kapcsolatok ápolását a tapasztalat- és információcsere érdekében.

Az Egyesület tevékenysége: 

1. Az innovatív épületekkel kapcsolatos információk minél szélesebb körben történő publikálása.

2. Az innovatív épületek elterjedését szolgáló gazdasági, jogi és társadalmi környezet kialakításának elősegítése.

3. Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat.

A módosított alapszbály itt, honlapunkon már megtalálható.

Kelt: Budapest, 2015. 06.24. után

Feiler József

elnök