Szabályozás

Magyarországi szabályozás

OTÉK

A magyarországi építési szabályozás alappillére a 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

“A Kormány … meghatározza az országos településrendezési és építési követelményeket (a továbbiakban: OTÉK), és elrendeli azok kötelező alkalmazását.”

Az OTÉK rendelkezik az országos szabályozásról, ezt részletezi, esetenként szigorítja a helyi szabályozás.

Energiahatékony épületek építésének elősegítése még nem volt elsődleges szempont az OTÉK megalkotásánál – a hőszigetelés szó, például mindössze egyszer szerepel benne -, ezért az egyéb kívánt célok elérése nem jutott harmóniába az energiahatékonysági megfontolásokkal; erre mutat majd néhány példát ez a fejezet.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

 

Jogszabályok