MI AZ A PASSZÍVHÁZ?

 

A Nagy Passzívházkönyv

Előszó

A “Nagy Passzívházkönyv” elkészítésének alapvető célja az volt, hogy a passzívház-építési módnál használatos – mind építészeti, mind gépészeti – tervezési alapelveket, a nemzetközi szinten felhalmozott tapasztalatot, közérthető módon, gyűjteményes formában és áttekinthető terjedelemben közreadja.

A célközönséget az építész- és épületgépész tervezők, valamint az érdeklődő építtetők képezik. Hagyományos építésnél is, de passzívházak építésekor különösen fontos, hogy az egyes szakági tervezőknek saját szakterületükön túl az épület egészére vonatkozóan is legyen átlátásuk. A tervezés folyamán az épületre mint szerves egészre tekintsenek, beleértve az épület későbbi használatát, üzemeltetését is. A segédlet kidolgozásának célja a passzívház szintű, teljes áttekintés lehetőségének megteremtése.

A segédlet jellemzően a kisebb lakóépületekre fokuszál, mindamellett jól alkalmazható többlakásos lakóépületek és egyéb épületek tervezésénél is.

A célközönség és maga a téma relatív széles spektruma, illetve a korlátozott terjedelem következtében az egyes területek teljes mélységű tárgyalására nem kerülhetett sor.

A segédlet a passzívházakra jellemző, a nemzetközi passzívház szakirodalomban vizsgált kérdésekre összpontosít, nem tér ki külön a nem passzívház specifikus kérdésekre, mint akusztika, fenntarthatóság, zöld építészet stb.

Az ismertetésre kerülő tervezési irányelvek jelentős része eredményesen alkalmazható nem csak passzívházak, hanem más energiatakarékos épületek tervezésénél is.

Bevezetés

A passzívház nem egy különleges, egyedi, másutt nem használt technológiák és anyagok felhasználásával tervezett és megvalósított épület, hanem “mindössze” a már ismert építési eljárásokkal és anyagokból létrehozható, nagyon jó minőségű ház, amely annyiban tér el bármely más épülettől, hogy megfelel három – a fajlagos fűtési energiaigényre, a légtömörségre és a fajlagos összes primerenergia-szükségletre vonatkozó – peremfeltételnek.

Amennyiben ez tudatosul a tervezőkben, akkor világossá válik számukra, hogy eddigi tapasztalataik és tudásuk felhasználásával maguk is tervezhetnek ilyen épületet.

Ez a segédlet abban segít, hogy összegyűjti és megismerteti a már kipróbált megoldásokat és javaslatot ad a tervezés irányaira.

PasszivhazakTervezesenekAlapjai160       MAPASZ_DVD

 

Más forrás: Használai útmutató passzívházakhoz – Építéstani Intézet