Közel 260 jogszabály módosul! -Megjelent a Magyar Közlöny 42. 43. száma

Összesen kb 1000 oldal:  a 70/2015-ben közel 260 jogszabály módosul!!!!

Mindenkinek ajánlom figyelmébe a tegnap megjelent Magyar Közlöny 42. 43. számát.  www.magyarkozlony.hu

70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 3594-3902 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 3903-3962
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 3321-3402

A területünket érintőek a teljesség igénye nélkül:
82. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
91. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
93. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása
104. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
108. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása
117. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
131. A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet
módosítása
133. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása
138. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
139. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
141. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági
állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
143. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
170. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása
181. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról
és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
200. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása
206. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
207. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
208. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
222. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
248. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása