Hazai építőanyag gyártók: a lakóingatlan és lakásberuházások ösztönzése hozhatja meg a fordulatot

MÉASZ vélemény az építőipari KSH-gyorsjelentés tükrében

Budapest, 2013.10.18. – A Magyar Építőipari Szövetség elnöksége szerint a 2013 augusztusi építőipar statisztikák még akkor is biztatóak, ha a lakóingatlan- és lakásberuházások terén még nem érzékelhető  az autópálya- és mélyépítési területeken mért pozitív elmozdulás. A sokféle építőanyag  beépítését igénylő  lakóingatlanok építésére jótékony hatással lehet a nemrégiben meghirdetett, közszolgálati alkalmazottak otthon-teremtését segítő kamattámogatási program.

Vidor Győző, a MÉASZ elnöke elsősorban a jövőre megnyíló, új EU-pályázatok dinamizáló hatására számít abban az esetben, ha a gazdaság szereplőit olyan pályázati lehetőségek segítik majd, amelyek  lakóingatlan- valamint iroda- és telephely-beruházásokon át helyzetbe hozzák a hazai építőanyag gyártókat is.

A KSH építőipari gyorsjelentésének tükrében a hazai gyártókat összefogó Magyar Építőanyagipari Szövetség az alábbiakban mutatja be az aktuális tendenciákat.

A falazati termékek piacát nagy mértékben befolyásolja, hogy idén mindössze 7-8000 új lakás megépítésére lehet számítani, ami mindössze az egyötöde kiöregedő lakások a szakértők által ideálisnak tartott pótlási értékének. 2013-ban a családi házas szektor csökkenése látszólag megállt, azonban az idei bázis már így is rendkívül alacsony: volumen bázison a falazóanyagok piaca a 2010-es értékeknek ma mintegy fele.

  • A tégla- és cserép termékek értékesítése a 2012-es szinten stagnál; a  dinamizálódáshoz szükséges lenne a bérlakásépítés előmozdítása. Az  új otthonteremtési program, valamint a közszolgálati alkalmazottakra vonatkozó, új otthonteremtési (kamattámogatási- és önrész finanszírozási) rendszer 2014-ben segítheti a lakásépítés élénkítését.
  • A fehér falazóanyagokat tekintve, a tavaly augusztusi értékkel összevetve  év/év alapon augusztus végéig mintegy 9 százalék csökkenés látható. A családi házas szektor csökkenése megállt, azonban igazi javulás csak a felújítási szegmensben érezhető, összefüggésben azzal a felújítások felé forduló általános beruházói figyelemmel és azzal, hogy a felújítások jellemzően hitelek és költözés nélkül megvalósíthatóak.

Az expandált szigetelőanyag (polisztirolhab-) gyártói szegmensben piac négyzetméterben kifejezett volumene az utóbbi években mintegy 10%-al csökkent, ezzel összefüggésben erősen érezhető a nagyberuházások, például a panelszigetelési programok hiánya.  Az alkalmazott vastagság viszont több, mint  10%-al növekedett, így az összmennyiség köbméterben kifejezve stagnál. A családi házak csekély új építési aránya miatt az utólagos szigetelések segítik a gyártókat.  A piacon továbbra is akut probléma a specifikációkat el nem érő, részben szürkén beérkező importtermékek jelentős aránya, amely negatív árversenyt gerjeszt, egyúttal gyengébb minősége okán a fogyasztókra nézve is hátrányos.

Az ipari csarnok építésben is gyakran használt szálas szigetelőanyagok szegmensében a 2012-es volumenek szinten tartása  látható, mely hasonlóan a fentiekhez, együtt jár a négyzetméter csökkenéssel és a vastagságok növekedésével.

A szigetelőanyagok piacán a vastagabb szigetelő rétegek terjedése a korábbinál egyértelműen energiatudatosabb beruházói szemléletet tükröz.

Az építőkémiai és vakolati termékeket tekintve különösen igaz, hogy az építőipari recesszió nyomán a kieső volumeneknek egy jó részét a felújítások veszik át. Az ingatlan piacon a felújításoknak jelenleg nem csak az aránya, hanem a érték volumene is  nagyobb, mint az új építéseké. A ragasztók, speciális építőkémiai termékek és vakolatok szegmensében ez a piaci arányfordulás kiemelten megjelenik –  mindezzel együtt a 2010-es szintekhez képest a visszaesés 2010-2012 között meghaladta a 25%-ot, és 2013 augusztusáig (év/év alapon) sem sikerült megközelíteni a 2010-es szintet.

Az épületgépészeti termékek, rendszerek és eszközök értékesítése stagnált 2012-höz képest. A falazati anyagoknál regisztrált 2009-es drasztikus volumencsökkenés a vakolati- és építőkémiai anyagok, mind az épületgépészeti termékek csoportjában technológiai okból mintegy egy évvel később jelentkezett. Ezzel összefüggésben a KSH által nemrégiben regisztrált szerződéses állomány növekedésének hatása – a szakipari kivitelezés ütemezésével összhangban – várhatóan ugyanígy kitolódik 2014 végére, 2015 elejére.

Az ajtó- és ablakgyártói piac 2010-hez képest 2012-ben mintegy 6-8%-al tovább csökkent, amely mélypontnak látszik, azonban a növekedést pontosan jelző  vasalati- és üvegalkatrészek forgalmában a KSH-jelentésben közölt javulás még nem érzékelhető. Az árakat tekintve az alacsony árazású termékek forgalma nőtt, a minőségi nyílászáróké csökkent. A kereskedők informális visszajelzései szerint a szürke zóna továbbra is erősen jelen van. Ez az oka annak is, hogy a vám- és  ÁFA-szempontból sokszor bizonytalan eredetű import ablakok olcsóbbak lehetnek, mint a hazai munkaerővel, itthon készített termékcsaládok.

A jelenlegi piaci tendenciák tükrében a MÉASZ elnöksége szerint fontos, hogy az építmények szegmensében is tartós növekedés jöhessen létre, amely a stratégiai jelentőségű hazai építőanyag- és építési termék gyártás megőrzése, ezzel együtt pedig a vidéki termelési helyszínek és munkavállalók megtartása érdekében alapvető.

A tartós növekedés egyik meghatározó feltétele, hogy a 2014-2020 közötti időszakra megkötésre kerülő EU Partnerségi Megállapodás kedvező arányban tartalmazzon olyan  gazdaságfejlesztő intézkedéseket, amelyek vállalkozások és önkormányzatok, valamint a lakosság beruházásait támogatva a hazai építőanyag gyártókat is helyzetbe hozzák.

Forrás:

Magyar Építőanyagipari Szövetség