Fogalomtár

Fogalomtár

EPS

Az expandált polisztirol rövidítése. Vízfelvételi képessége nem elhanyagolható, ezért talajjal érintkező épületrészek (aljzat, illetve lábazat) hőszigetelésére csak formahabosított változata (EPS-P) alkalmas.

EPS-P

Formahabosított expandált polisztirol, vízfelvételi képessége elhanyagolható, így alkalmazható felcsapódó víznek kitett felületeknél, pl. lábazati hőszigetelésként, illetve talajjal érintkező felületek hőszigeteléseként (talajjal érintkező felületek szigetelése németül: Perimeterdämmung).

EPS-F

Az expandált polisztirol homlokzati hőszigetelés rövidítése (homlokzat németül: Fassade).

EPS-T

Az expandált polisztirol lépéshanggátló hőszigetelés rövidítése (lépéshanggátlás németül: Trittschalldämmung).

Fűtési energiaigény

Az éves fűtési energiaigény, mértékegysége a kWh/év, azt fejezi ki, hogy egy év alatt összességében hány kWh hőenergiát kell pótolni az épületben a kívánt hőmérséklet (a passzívházakat 20 °C-ra méretezik) fenntartása érdekében.

Fűtési hőszükséglet

A fűtési hőszükséglet, mértékegysége a W, azt fejezi ki, hogy az épület legnagyobb lehűlése alatt, azaz méretezési állapotban hány W hőteljesítményt kell közölni az épülettel, hogy a kívánt hőmérsékletet (a passzívházakat 20 °C-ra méretezik) fenn lehessen tartani.

g-érték

Össz-sugárzás átbocsátási tényező, százalékos érték, azt fejezi ki, hogy az üvegfelületre érkező fénysugárzás hány százaléka jut át az üvegen. Passzívházaknál ajánlott érték g >= 50%.

k-érték

Az U-érték korábbi jelölése, ld. ott!

Opak felület

A fényt át nem eresztő felületek (aljzat, fal, tető) együttes megnevezése.

PHI

A darmstadti Passzívház Intézet, németül Passivhaus Institut Darmstadt közkeletű rövidítése. A Prof. Dr. Wolfgang Feist által vezetett privát vállalatnak köszönhető elsősorban a passzívház-technológia kifejlesztése, rendszerbe foglalása. A Passivhaus Institut Darmstadt számos tudományos kiadványt jelentet meg a passzívházak témakörében, évente megrendezi a Nemzetközi Passzívház Konferenciát, minősít passzívház komponenseket, elkészült passzívházakat, illetve passzívház szakembereket.

PHPP

A Passzívház Tervező Csomag, németül Passivhaus Projektierungs Paket közkeletű rövidítése, mely egy energiamérleg számító, Excel-alapú programból és mintegy 200-oldal dokumentációból áll. A programmal kiszámítható többek között az épületek fűtési és hűtési energiaigénye, fűtési és hűtési hőszükséglete, összes primerenergia-szükséglete, a nyári túlmelegedés gyakorisága.

PIR

A poliizocianurát rövidítése, egy a poliuretánnal rokon anyag, nagyobb kémiai és termikus stabilitással.

Primerenergia

A primerenergia az adott energiahordozó által biztosított felhasználható, azaz végenergia mellett tartalmazza az energia előállításánál és elosztásánál elvesző, nem hasznosítható energiamennyiséget is.

PU vagy PUR

A poliuretán rövidítése.

Termikus burok

A fűtött épülettömeg határoló felülete.

TJI

Az ún. “TrusJoist”-I-tartó rövidítése, védett márkanév. A hőszigetelést meg-megszakító I-tartók hőtechnikailag kedvezőbbek a tömör szarufáknál vagy gerendáknál, lényegesen kisebb mértékű hőhidat képeznek.

U-érték

Hőátbocsátási tényező, mértékegysége a W/(m²K). Régebbi jelölése a k-érték volt. Azt mutatja meg, hogy 1 K hőmérsékletkülönbség mellett 1 m² felületen hány W hőveszteség keletkezik. Minél kisebb az érték, annál jobb a hőszigetelő képesség.
Passzívházaknál ajánlott értéke opak felületekre U <= 0,15 W/(m²K).

UD

A bejárati ajtó hőátbocsátási tényezője (D=door), mértékegysége a W/(m²K).

UD,beépítve

A bejárati ajtó hőátbocsátási tényezője beépítés után, mértékegysége a W/(m²K). Ez az érték az esetek többségében rosszabb szokott lenni, mint magának a bejárati ajtónak a hőátbocsátási tényezője (UD).
Passzívházaknál ajánlott érték UD,beépítve <= 0,80 W/(m²K).

Uf

Az ablaktok és szárnykeret hőátbocsátási tényezője (f=frame), mértékegysége a W/(m²K).

Ug

Az ablaküveg hőátbocsátási tényezője (g=glass), mértékegysége a W/(m²K).
Passzívházaknál ajánlott érték Ug <= 0,80 W/(m²K).

Uw

Az ablak (a tok-keret és az üveg) összesített hőátbocsátási tényezője (w=window), mértékegysége a W/(m²K).
Passzívházaknál ajánlott érték Uw <= 0,80 W/(m²K).

Uw,beépítve

Az ablak összesített hőátbocsátási tényezője beépítés után, mértékegysége a W/(m²K). Ez az érték az esetek többségében rosszabb szokott lenni, mint magának az ablaknak az összesített hőátbocsátási tényezője (Uw).
Passzívházaknál ajánlott érték Uw,beépítve <= 0,85 W/(m²K).

XPS

Az extrudált polisztirol rövidítése. Vízfelvételi képessége elhanyagolható, ezért alkalmazható talajjal érintkező épületrészek (aljzat, illetve lábazat) hőszigetelésére.

XPS-G

Extrudált polisztirol sík felülettel (sík felület németül: glatte Oberfläche).

XPS-R

Extrudált polisztirol érdes felülettel (érdes felület németül: raue Oberfläche).