Ezek lehetnek az építőipar kibúvói a közbeszerzési törvény alól

Az elfogadott új közbeszerzési törvény többek között azt írja elő, hogy az adott építőipari cégeknek minimum 50 százalékban saját alkalmazottai és nem alvállalkozói révén kell teljesítenie a beruházást. Ez tehát azt jelenti, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő saját teljesítésének arányát – hívja fel a figyelmet a Szecskay Ügyvédi Iroda. Könnyen lehet, hogy a magyar ember leleményességéből fakadóan az építőipar megtalálja a kibúvókat a szabályozás alól.

A törvény hátterében

Abból a problémából indulhattak ki a törvény alkotói, hogy főként építési beruházásoknál egyes ajánlattevők számtalan közbeszerzési eljárást nyertek meg, de nem ők valósították meg, hanem alvállalkozóikra bízták a teljesítést, mivel ők alig rendelkeznek már építőmunkás munkavállalókkal.

A hatályos szabályozás értelmében a nyertes ajánlattevő építőipari cég esetében a saját teljesítésének aránya minimum 50% kell, hogy legyen. Mindezek ellenére könnyen előfordulhat, hogy egyes ajánlattevők túlnyerik magukat és a rendelkezésre álló saját kapacitásuk nem elegendő ahhoz, hogy valamennyi párhuzamosan folyó beruházásban teljesítsék a küszöböt – írja a Szecskay Ügyvédi Iroda. Majd azt a kérdést feszegeti, hogy mik lesznek a várható reakciók az építőipar részéről.

Kiskapuk, kibúvók

Az első lehetséges kiskapunak azt tartja a Szecskay Ügyvédi Iroda, hogy a jövőben a nagyobb építőipari cégek korábbi alvállalkozói körükkel közösen fognak majd elindulni a közbeszerzési eljárásokon.

Második kibúvó magában a szabályozásban van elrejtve, hiszen továbbra sem minősül alvállalkozónak a gyártó, forgalmazó, alkatrész-, alapanyag-, építőanyag eladója és a költségvetés jelentős részét az építőanyag költsége teszi ki. Így a tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a jövőben várhatóan a nyertes ajánlattevő építőipari cégek élnek majd a lehetőséggel és ajánlataikat úgy adják majd meg, hogy az építőanyag teljes költségét saját teljesítésükként számolják el, ezzel elérve a saját teljesítés minimum arányát. Az érdemi kivitelezési munkálatokat így a jövőben sem a nyertes ajánlattevőnek kell elvégeznie, hanem az alvállalkozóinak.

Harmadik kiskaput akkor használhatjuk, ha a közbeszerzési eljárás tárgya nem építési beruházás, hanem például szolgáltatás megrendelés.Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő kizárólag azzal tudja saját teljesítésének arányát feltornászni, ha másik közös ajánlattevőt von be az ajánlattétel során.

Fontos megjegyezni, hogy ha az ajánlattevő el akarja nyerni az adott tendert, akkor úgy kell kalkulálnia előre a saját teljesítésének arányát, hogy elérje a szabályozásban előírt, kötelező minimumot, mert különben az ajánlatkérő jogosult – de nem köteles – a szerződést felmondani – hangsúlyozza az ügyvédi iroda.

Forrás

Előzmény