Elindult az energiahatékonysággal kapcsolatos tájékoztató honlap

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény energiahatékonysági és megújuló alapú energiaforrásokról szóló tájékoztató honlap létrehozását írja elő.

A nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez – az európai uniós követelményekkel összhangban – az Országgyűlés megalkotta az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt, amely energiahatékonysági és megújuló alapú energiaforrásokról szóló tájékoztató honlap létrehozását írja elő. Ennek keretében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal együttműködik energiahatékonysági és pénzügyi szolgáltatókkal, kiskereskedelmi energia-értékesítő vállalatokkal és egyéb érintett szervekkel.

A honlap az alábbi témákban nyújt információt:

  •     az energiahatékonysággal és a megújuló energiával kapcsolatos hazai és uniós jogi szabályozás;
  •     az energiahatékonysági szolgáltatások és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások finanszírozására, támogatására rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, pályázati források;
  •     az energiahatékonyságot javító tájékoztató, szemléletformáló, képzési kezdeményezések;
  •     megújuló energiaforrásokkal és energiahatékonysággal kapcsolatos gyakorlati módszerek bemutatása, energiamegtakarítási tanácsok, magatartásminták;
  •     a hazai energiapolitika stratégiai dokumentumai;
  •     a megújuló energiaforrásokkal és energiahatékonysággal kapcsolatos statisztikai adatok.

A weboldalt a Hivatal folyamatosan aktualizálja, a tematikát bővíti, segítséget nyújtva a lakosságnak, a vállalatoknak és az önkormányzatoknak energetikai beruházásaikhoz, korszerűsítéseikhez.

A honlap az enhat.mekh.hu címen érthető el. Az azzal kapcsolatos észrevételeket az energiahatekonysag@mekh.hu e-mail címre várják.

Forrás