A MAPASZ Innovatív Épületek Egyesület minősítési rendszere

 

A MAPASZ Innovatív Épületek Egyesület Szuperior Épületminősítési Rendszerének a célja egy, a magyarországi viszonyoknak megfelelő, magyarországi támogatással rendelkező, átfogó és szélesebb tömegek számára is elérhető minősítési rendszer létrehozása.

Filozófia

Súlypont

Mi foglalkoztat egy tulajdonost, mikor felépít egy épületet? Egyrészt biztosítani szeretne benne megfelelő életminőséget, komfortot, másrészt nem szeretne aggódni az épület fenntartási költségei miatt.

A MAPASZ  Innovatív Épületek Egyesület Szuperior Épületminősítő Rendszere már rendszer szinten mindkét szempontot figyelembe veszi és egyensúlyba hozza.

Súlypontját az épületenergetikai témakör képzi, de nem rendel mindent csak és kizárólag ez alá. Egészséges egyensúlyt kíván teremteni az életminőség és a fenntartási költségek között, ill. figyelembe vesz az ezekre vonatkozó, az épületenergetikán túlmutató kérdéseket is, így komplexebb rendszert alkot, mint a kizárólag energetikai értékelésen alapuló egyéb rendszerek.

Mennyiségi és minőségi értékelés

A rendszer szempontrendszerében helyet kaptak egymás mellett mennyiségi és minőségi értékelések is, ami szintén csak elősegíti a komplexebb ítéletalkotást.

Ez a megközelítés sokkal érthetőbb és részleteiben is átláthatóbb, mint azok a rendszerek, melyek az értékelés végeredményeként csak néhány -sokszor még a szakemberek számára sem könnyen értelmezhető- viszonyszámot adnak meg.

Gyakorlatorientált megközelítés

Közvetlen, gyakorlati célokat szolgál

A MAPASZInnovatív Épületek Egyesület Szuperior Épületminősítő Rendszere elsődleges célközönsége az épülettulajdonosok. Fókusza az ő problémáikra és kérdéseikre összpontosít. Mind a nyelvezete, mind a struktúrája azt szolgálja, hogy a nem szakember tulajdonosok is, részleteiben is képesek legyenek megérteni az értékelést.

Több épületminősítési rendszernek olyan a felépítése, mintha részleteiben nem is az épülettulajdonosok, hanem kifejezetten tudósok vagy kutatók számára készült volna. Olyan kérdések kerülnek helyenként boncolgatásra, amik teljesen érdektelen az épület tulajdonosának a szemszögéből.

Részletes szempontrendszer

A rendszer további célja, hogy az épülettulajdonosok részleteiben is lássák, képesek legyenek áttekinteni, hogy milyen döntési helyzetek adódnak az épület tervezése, kivitelezése során, fel tudják mérni, hogy az egyes döntési alternatíváknak mi a következménye az épület használata, üzemelése során, milyen konzekvenciákkal kell majd számoljanak ennek következtében.

Az épületminősítési rendszer jól átgondolt szempontrendszere segítségül, megerősítésül szolgál a tervezők, kivitelezők számára is. Segíti a megbízókkal való kommunikációt, akár vonalvezetőként is felhasználható.

Magyarországra szabott megoldás

A magyar viszonyoknak, sajátságoknak megfelelő

Magyarországi fejlesztés révén a rendszerkomponensek összeállításánál messzemenően figyelembevételre kerültek a magyarországi használhatóság szempontjai, vonatkozzon ez az elnevezésekre, a számítási módszertanokra, a szabályozási kérdésekre vagy az elérhető, ill. járatos anyagokra és műszaki megoldásokra.

A rendszer további fejlesztése is Magyarországon történik, az itthoni felhasználás tapasztalatai közvetlen visszacsatolásra kerülnek.

Magyar fejlesztés

A minősítési rendszert magát magyar szakemberek fejlesztették ki, a minősítést is magyar szakemberek, Magyarországon végzik, díjszabása ennek megfelelően a hazai mérnöki szolgáltatások árszintjéhez igazodik.

Nem utolsó szempont, hogy ennek a minősítésnek a választása a hazai gazdaságot erősíti, a kifizetett díjazás nem hagyja el az országot, visszakerül a hazai gazdaság vérkeringésébe, avval is erősítve azt.

Továbbiak, feltételek a MAPASZ minősítéssel foglalkozó új honlapunkon. Keresse kollégáinkat!